سفارش تبلیغ
صبا

اهداف ششگانه آموزش

اهداف شش گانه آموزش برای همه:
ما همگی خود را نسبت به دستیابی به اهداف زیر متعهد می دانیم:
 
1. گسترش و پیشبرد مراقبت و آموزش جامع پیش دبستانی ، بویژه برای کودکان محروم و نیازمند.
2. حصول اطمینان از اینکه تا سال 2015 تمام کودکان بویژه دختران، کودکانی که در شرایط سخت زندگی می کنند و آنهائی که به اقلیت های قومی تعلق دارند به آموزش ابتدائی اجباری و با کیفیت خوب دسترسی داشته باشند.
3. اطمینان از اینکه یادگیری تمام نو جوانان و جوانان از طریق دسترسی عادلانه به آموزش مناسب و دوره های ویژه مهارتی بر طرف گردد. 
4. دستیابی به پیشرفت 50 درصدی در سطوح مختلف سواد آموزی تا سال 2015 بویژه برای زنان و دسترسی عادلانه تمامی بزرگسالان به آموزش پایه و مداوم.
5. از میان بردن تبعیض جنسیتی در آموزش ابتدائی و متوسطه تا سال 2015 با تاکید بر اطمینان از دسترسی مساوی و کامل دختران به آموزش پایه با کیفیت خوب و موفقیت در آن.
6. پیشبرد تمامی جنبه های کیفی آموزش و حصول اطمینان از تعالی همگان آنچنانکه همه به نتایج آموزشی مشخص و قابل سنجش ، بویژه در سواد آموزی ، حساب ( انجام چهار عمل اصلی ) و مهارتهای اساسی زندگی دست یابند
 
برخی از تاثیرات جامعه جدید بر نهاد آموزش و پرورش:
 
1    ضرورت آموزش برای همه
2    ضرورت آموزش مادام العمر
3    ضرورت آماده کردن انسانها برای زیستن و زندگی کردن
4    تعیین حد اقل آموزش ضروری
 
اگر این رویکردهای جدید مورد توجه قرار نگیرد:
 
1   موجب بروز
2    پدیده نا کار آمدی در جامعه
3    عدم تحقق توسعه پایدار
4    گسترش بی عدالتی و تبعیض
5   رواج فقر
6    رواج بیکاری
7    قطبی شدن جامعه
8   بروز پدیده حاشیه نشینی و انزوا
9    تضعیف تعاون و همکاری و مشارکت
10    تضعیف تفاهم و همدلی می شود

مراکز یادگیری محلی

مرکز یادگیری محلی چیست؟
community. Learning. Center
 Communityجامعه
Learning یادگیری
Center مرکز
  
 
مرکز یادگیری محلی عبارت است از یک مجتمع آموزشی که دارای ویژگی های ذیل باشد:
  
1-محل مناسب برای ارائه آموزش های مختلف مواد پایه، آموزش های تکمیلی، آموزش های پس از سواد و آموزش مهارت های زندگی وجود داشته باشد.
2-آموزش های ارائه شده در جهت بهبود زندگی و شغل افراد باشد.
3-آموزشهای ارائه شده بر اساس نیاز و خواست افراد بوده و منجر به توانمندسازی آنان در زمینه های مختلف گردد.
4-در برنامه ریزی و اداره امور مرکز افراد محل مشارکت داشته باشند.
5-از روش یاددهی یادگیری مشارکتی استفاده شود.
 
دلایل تشکیل مراکز یادگیری محلی
 
1-تعهد دولتهای امضاء کننده سند آموزش برای همه (اپیل)
2-کمک به برنامه های توسعه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی
3-ایجاد فرصت های برابر یادگیری برای بازماندگان تحصیلی از آموزش رسمی
4-کاربردی کردن آموزش ها و متناسب سازی آنها با نیازهای واقعی مخاطبان
5-مشارکت دادن مردم و سایر دستگاهها در امر سوادآموزی
6-منطقه ای و محلی کردن تدریجی سوادآموزی
 
 اهداف توسعه هزاره :
 
1.    فقر و گرسنگی مفرط را ریشه کن کنند
2.    آموزش ابتدائی همگانی را عملی سازند
3.    توانمند سازی زنان را ترویج و تقویت کنند
4.    میزان مرگ و میر کودکان را کاهش دهند
5.    سلامت مادران را بهبود بخشند
6.    با بیماری مالاریا ، ایدز و سایر امراض مبارزه کنند
7.    پایداری محیط زیست را تضمین کنند
8.    مشارکت جهانی برای توسعه را گسترش دهند
9.    توزیع نابرابر فرصتهای یادگیری موجب : بروز پدیده قطبی شدن جامعه
10.  حاشیه نشینی و انزوا
 
11. و در نتیجه:
1.    رواج طفیلی گری
2.    و گسترش نابهنجاریهاست
12.  بنابراین همه باید بیاموزند
  
از سوی دیگرچون :
 
ü    تغییرات پرشتاب و سریع هستند
ü    این تغییرات نیازهای جدیدی را ایجاد می‌کنند(نیاز به اطلاعات و مهارتهای نو)
ü    عدم سازگاری و انطباق فعال با تغییرات موجب انفعال و آسیب‌های فراوان است